Nowe przepisy obowiązujące od 2017r.

Kierowcy zostaną objęci dwuletnim okresem próbnym. Za każde dwa wykroczenia karane mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądu zaliczyć będą musieli 28-godzinny kurs reedukacyjny za 500 złotych. Ten sam kurs czeka pozostałych kierowców, którzy zbiorą 24 punkty karne. Piraci drogowi będą również zmuszeni do uzyskania stosownego zaświadczenia od psychologa. Po trzecim wykroczeniu lub przestępstwie kierowca straci prawo jazdy. Odzyska uprawnienia dopiero po ponownym zdaniu egzaminu.

Kierowcy będą mieli obowiązek jazdy z przyklejonym zielonym listkiem na przedniej i tylnej szybie przez 8 miesięcy od uzyskania prawa jazdy.

Nowi kierowcy będą musieli stosować się do dodatkowych ograniczeń prędkości: W terenie zabudowanym – 50km/h, poza terenem zabudowanym – 80km/h, na autostradach i drogach ekspresowych 100km/h.

Między 4 a 8 miesiącem po uzyskaniu prawa jazdy kierowca będzie miał obowiązek odbycia kursu z doskonalenia techniki jazdy. Cena takiego kursu to ok. 300 zł i obejmuje on 2 godziny zajęć teoretycznych i 1 godzinę praktyki.