Jak zdobyć prawo jazdy?

Według obowiązujących przepisów prawo jazdy kategorii B może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat. Do kursu można przystąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

W naszym ośrodku odbywa się spotkanie organizacyjne, na którym instruktor wyjaśnia całą procedurę przystąpienia do kursu oraz jego przebieg.

KROK PO KROKU

  1. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Aby uzyskać PKK należy najpierw wykonać badanie lekarskie, które stwierdzi  brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Badanie to wykonuje lekarz mający uprawnienia do wystawiania ww. orzeczenia lekarskiego.

W OSK MOBILE organizujemy spotkanie z lekarzem mającym takie uprawnienia.

Następnie należy wykonać zdjęcie do prawa jazdy. (wymiary 35×45 mm)

Z orzeczeniem lekarskim oraz zdjęciem należy udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego do miejsca zameldowania. Tam trzeba wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy.  Po złożeniu tych 3 dokumentów uzyskujemy numer PKK.

  1. Przystąpienie do kursu

Z Profilem Kandydata na Kierowcę należy udać się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.  Na podstawie PKK oraz numeru PESEL ośrodek pobiera dane kursanta. W tym momencie jesteście gotowi by rozpocząć kurs.

Kurs na prawo jazdy obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (1h – 45 min) oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Od 1 stycznia 2015 zajęcia teoretyczne nie są już obowiązkowe. Kursant może uczyć się przepisów samodzielnie, w domu. Następnie przystępuje do egzaminu  państwowego teoretycznego w wybranym WORDzie. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego zgłasza się do wybranego ośrodka w celu odbycia szkolenia praktycznego.  Ponadto ośrodek zapewnia zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

  1. Egzamin na prawo jazdy.

Po ukończeniu przez kandydata na kierowcę kursu ośrodek aktualizuje jego Profil Kandydata na Kierowcę. Od tej chwili kursant może zapisać się na egzamin państwowy w wybranym przez siebie WORDzie.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z części teoretycznej i praktycznej egzaminu prawo jazdy pozostaje czekać aż dokument będzie gotowy do odebrania.

Życzymy powodzenia w czasie kursu jak i podczas egzaminów!